Tunteva esihenkilö

Kohtaatko työyhteisössäsi sellaisia haasteita ja solmukohtia, joita et saa avattua? Onko tiimissäsi vuorovaikutushaasteita? Ehkä et löydä juurisyitä konfliktien alta? Kaipaako työyhteisösi lisää psykologista turvaa?

Tunne itsesi, tunne tiimisi.

Vahvistamme tiimisi sisäistä luottamusta ja turvaa. 

Tunteva esihenkilö on erityisesti sosiaali- ja terveysalan yritysten esihenkilöille ja johtajille suunnattu koulutuskokonaisuus, jossa tavoitteena on työyhteisön hyvinvointi, luottamuksen ja turvan kokemus, laadukas kohtaaminen sekä tunnetaitojen vahvistaminen.

Lue lisää tunteva esihenkilö -koulutuksesta

Kehitä taitojasi

ja tiimisi hyvinvointia

LUOTTAMUS ON VOIMAVARA  

Tunteva esihenkilö- koulutus perehdyttää turvaa henkivän ilmapiirin ja laadukkaan kohtaamisen merkitykseen sekä niiden edistämiseen työyhteisössä. Ylhäältä alaspäin virtaava avoin, luottamuksellinen ja turvallinen vuorovaikutusilmapiiri työyhteisössä välittyy jokaiseen yksilöön hyvinvointia tukien. 

Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara.

Samalla luodaan yhteistä hyvinvointia, onnistumisia, menestystä ja tuottoa. Hyvinvoivaan työyhteisöön panostaminen näkyy kustannussäästöinä. Tiedollisen ja taidollisen koulutuksen tavoitteena on vähentää turhia sairauspoissaoloja ja pienentää konfliktien määrää.

KOHTI TURVAA HENKIVÄÄ TYÖKULTTUURIA

Vaikeatkin tilanteet on mahdollista ratkaista niin, että kaikkien osapuolten tarpeet tulevat tyydytetyiksi ja kaikki tulevat kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi juuri sellaisena kuin ovat.

Tunteva esihenkilö- koulutus lähestyy työyhteisöjä traumainformoidun kulttuurin ja NVC- filosofiaan perustuvan rakentavan ja myötäelävän vuorovaikutuskäsityksen kautta.

TRAUMAINFORMOITU KULTTUURI

Tiedollisesti ja kokemuksellisesti koulutus tarjoaa johtamiseen ymmärrystä ja menetelmiä traumainformoidusta kulttuurista eli siitä, että elämän eri kipukohdat vaikuttavat monien ihmisten elämään. Koetut vaikeat asiat tulevat mukaan kaikkiin vuorovaikutussuhteisiin, myös työyhteisöihin.

Traumainformoidussa kulttuurissa vallitsee turvallinen ja luottamuksellinen ympäristö. Lue lisää traumainformoidusta kulttuurista täältä.

NVC

Koulutuksissa sovelletaan myös Nonviolent Communication (NVC) – filosofiaan perustuvia rakentavan ja myötäelävän vuorovaikutuksen menetelmiä. Se korostaa itsemyötätunnon ja myötäelävän kohtaamisen taitoja sekä ytimekkään itseilmaisun kehittymistä. Lue lisää NVC:stä täältä.

TUNTEVA ESIHENKILÖ- KOULUTUS

 

Jokainen työyhteisö on uniikki.

Koulutus räätälöidään työyhteisösi tarpeita optimaalisesti tukevaksi.

Koulutuksessa korostuu kaksi osaa: Itsetuntemus ja myötäelävä kohtaaminen sekä turvallisen ilmapiirin rakentaminen

ITSETUNTEMUS JA MYÖTÄELÄVÄ KOHTAAMINEN

Tunne omat heikkoutesi ja haasteesi. Kun niihin oppii suhtautumaan lempeän myötätuntoisesti, on helpompi kohdata muut työyhteisön jäsenet empaattisesti, oppimista ja henkistä kasvua tukien

Tunteva esihenkilö- koulutus lisää itseymmärrystä ja tietoista, myötäelävää yhteyttä itseen ja toisiin ihmisiin. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan lapsuuden hankalia kokemuksia ja muiden tunnehaavojen seuraamuksia omassa itsessään. Tällöin niitä on helpompi huomata myös toisissa yksilöissä ja yhteisöissä. Samalla tavoin positiivisten kykyjen ja itselle tärkeiden asioiden tunnistaminen auttaa huomaamaan niitä myös muissa. Kun omaa tunnetyöskentelyä ymmärtää, on helpompi antaa tilaa ja kohdata niin omia kuin toisten tunteita.

Koulutuksen käytyään esihenkilö tiedostaa ja ymmärtää sen, että jokainen ihminen on kohdattava kunnioittavasti ja arvostaen. Hän osaa myös pyrkiä siihen, ettei toiminnallaan tietämättään aktivoi kenenkään kipukohtia.

TURVALLISEN ILMAPIIRIN RAKENTAMINEN

Tunteva esihenkilö- koulutus antaa esihenkilölle eväät luoda, kehittää ja tukea ilmapiiriä, jossa kaikilla on hyvä ja turvallinen olo. Koulutuksen käytyään hän osaa näyttää esimerkkiä, kuinka kohdata toiset arvostaen, luottamuksella ja sensitiivisesti. Kun työntekijät tulee kohdatuksi tällä tavoin, myös heillä on paremmat lähtökohdat kohdata kollegoita ja asiakkaita myötäeläen ja hyväksyen.

Joskus työyhteisö voi olla rikkonainen sen sisäisen trauman vuoksi. Yhteisen turvallisuuden kokemuksen kadotessa, katoaa myös yhdessäolon, kohtaamisen ja tekemisen ilo. Traumainformoitu kulttuuri on tapa tuoda tiimi jälleen yhteen. Sen seurauksena paitsi yksilöt, myös työyhteisö voi paremmin ja kykenee olemaan tuottava ja innovatiivinen. Ihmiset uskaltavat vapaasti ilmaista tunteitaan, tuntemuksiaan, kokemuksiaan ja ideoitaan.

Ideaalisissa olosuhteissa, jossa asiakkaat ja työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi, he eivät syyllisty minkäänlaiseen väkivaltaan tai toinen toistensa kaltoinkohteluun. Kuitenkin on inhimillistä, että haasteitakin syntyy.

Koulutuksen käytyään esihenkilö osaa tunnistaa ja ymmärtää työyhteisön ongelmia ja niiden taustasyitä sekä ratkoa niitä sensitiivisesti tunnetaidot huomioiden.

KOLUTUKSEN SUORITETTUASI OSAAT:

kohdata kanssaihmiset arvostavasti ja kuunnellen

luoda turvaa henkivää ilmapiiriä vuorovaikutustilanteisiin

rakentaa laadukasta vuorovaikutusta ja kohtaamista

tunnistaa ja ymmärtää työyhteisön ongelmia

ratkaista ongelmia tunnetaidot huomioiden

suhtautua itseesi myötätuntoisesti

suhtautua muihin myötätuntoisesti

kohdata vaikeitakin tunteita toisissa sekä itsessä

Ota yhteyttä

 

Keskustellaan yhdessä millainen kokonaisuus palvelisi juuri sinun työyhteisösi tarpeita parhaiten.

Ylös