Murros on käännekohta

Murros on uuden alku

 

Studio Murros on historiallisessa miljöössä Seinäjoen Piirillä toimiva vahvan psykoterapeuttisen kehotyöskentelyotteen omaava taiteen ja hyvinvoinnin keskus.

Studio Murros tuottaa monipuolisesti terapia-, hyvinvointi- ja työhyvinvointipalveluja, verkkovalmennuksia sekä kouluttaa mm. sosiaali- ja terveysalan toimijoita. Yksi iso osa Studio Murroksen toimintaa on Esittävän taiteen koulu Glow.

Olemme yhteisö, jossa jokainen on tärkeä omana itsenään. Tanssitunneilla ja esiintyvissä ryhmissä murramme luovuuden rajoja sekä vaalimme intohimoa ja välittävää vuorovaikutusta. Tanssi on meille taiteenlaji: kokemus, joka syntyy sisältäpäin ja tarjoaa voimakkaita tunteita niin tanssijalle kuin yleisölle. Työskentelemme yhdessä erilaisten taideyhteisöjen kanssa ja yhdistelemme ennakkoluulottomasti eri taiteenlajeja.

Meillä voit turvallisessa ja sallivassa ympäristössä etsiä luovuuttasi, kehittää taitojasi ja löytää uutta. Esittävän taiteen eri osa-alueilla sinulla on mahdollisuus tutkia itseäsi ja etsiä omia ilmaisun tapojasi. Jokainen saa oppia, ideoida ja luoda uutta.

Olemme eteläpohjalainen yritys ja työskentelemme pääsääntöisesti Seinäjoella, mutta palveluitamme on saatavilla myös lähikunnissa kuten Kurikassa.

Toivomme, että voimme jakaa tanssillisia elämyksiä ja voimaannuttavia kokemuksia ympärillemme mahdollisimman monella tavalla!

 

Murramme kehon ja mielen rajoja

 

Etsimme sisäistä rytmiä: kehon ja mielen tasapainoa, jossa ihmisen on hyvä olla. Haluamme jakaa ympärillemme tanssillisia elämyksiä ja voimaannuttavia kokemuksia esittävän taiteen ja taideterapian keinoin – yhdessä monipuolisten verkostojemme kanssa. 

Tanssi ja musiikki on niin tärkeä osa ihmisyyttä, että ilman sitä emme olisi ehkä säilyneet lajina hengissä. Kun ihminen tanssii, keho on arvoisessaan käytössä. Ihminen kantaa itsensä sellaisena kuin on: pienenä, suurena, vastarakastuneena, rikkinäisenä. Keho sisältää kaiken sen, mitä se on sinä päivänä – ja eletyn elämän aikana kokenut.

Taiteen ja terapian keinoin autamme ihmistä näkemään itsensä arvokkaana. Murramme epävarmuuden lukkoja sekä etsimme eheyttä elämään ja sen käännekohtiin.

Kehitämme uudenlaista esittävän taiteen kulttuuria sekä murramme taiteen ja terapian rajoja. Luomme voimakasta ja voimaa antavaa yhteisöä, joka tekee yhteistyötä useiden eri taiteenalojen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa ympäri Suomen.

Tanssi on meille enemmän kuin suoritus. Se on taiteenlaji, joka syntyy sisältäpäin. Ammattilaisemme tekevät vaikuttavaa työtä, joka antaa ihmisille voimaa ja uskoa omaan arvoonsa ja kykyihinsä. Lue lisää meistä..

 

Oivalla itsesi.

Vahvistu yhdessä.

 

Toimintaamme vahvasti ohjaavat arvot

Erilaisuuden hyväksyminen – oivalla itsesi

Meillä jokainen on arvokas sellaisena kuin on – vahvuuksineen ja puutteineen. Erilaisuuden hyväksyminen ja kunnioittaminen on toimintamme tukiranka.

Vuorovaikutus – vahvistu yhdessä

Yhteinen rytmi toisen ihmisen kanssa antaa voimaa, jolla on kautta maailmanhistorian murrettu muureja. Tuemme toiminnallamme yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luottamuksellista ilmapiiriä, jossa jokaisella on turvallinen ja hyvä olla.

Rohkeus – elä tunteella

Parhaassa taiteessa on räjähtävää voimaa sekä nousuja ja laskuja, jotka tekevät teoksesta mielenkiintoisen. Samalla tapaa elämässä vaikuttaa draaman kaari, jonka murroksissa ihminen tarvitsee voimaa ja rohkeutta. Meillä on tilaa kaikille tunteille ja rohkeille valinnoille, jotka antavat elämälle uusia merkityksiä.

 

Aisha Korpela

Yrittäjä sekä kasvatus- ja hoitoalan ammattilainen. Aishalla on vahva osaaminen sosiaali- ja kulttuurialalta jonka lisäksi hän on vuorovaikutuksen ja psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn asiantuntija sekä tanssin moniosaaja. Tanssinopettajan työtä Aisha on kaiken muun työn rinnalla tehnyt jo pitkästi yli 10 vuotta. Aishan vahvin osaaminen löytyy erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa tehtävästä työstä.

Tarinamme,

Murros eheyttää

”Tanssi on ollut aina suuri intohimoni! Pienestä tytöstä lähtien tanssi on ollut minulle keino ilmaista itseäni ja purkaa tunteita. Tanssi on ollut elämässäni aina se, johon olen voinut turvautua – silloinkin, kun kaikki muu hyvä on tuntunut katoavan ympäriltäni.

Siksi Studio Murroksen ideologian taustalla on ajatus kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, jonka keskeisiä elementtejä ovat tanssillisuus ja mielen tasapaino. Koen, että tanssi on elinvoima ja itseilmaisun keino, joka rakentuu kehon ja mielen yhteistyöstä sekä auttaa ihmisiä luomaan yhteyttä itseensä ja ympäröivään maailmaan. Erityisosaamistani on juuri ymmärrys kehon ja mielen yhteydestä, liikkeen vaikutuksista tunteiden tulkintaan ja käsittelyyn sekä voimavarojen vahvistamiseen.

Tanssi tuo paljon iloa, haasteita ja elämyksiä. Tanssin kautta voi myös aivan toisella tavalla elää läpi koko elämän tunnekirjon. Ymmärrys keho-mieli yhteydestä, siitä miten kokonaisvaltainen vaikutus tanssilla on hyvinvointiin, on oman tanssifilosofiani perusta. Näiden monien eri elementtien harmonia tuo tanssiin tavoitteita ja täyttymyksiä! Haluan jakaa myös muille tätä samaa kokemusta tanssin ja esittävän taiteen keinoin.

Erityisen lähellä minua on lastensuojelutyö. Useiden vuosien ajan työskentelin rinnakkain tanssinopettajana ja sosiaalityön parissa. Pikkuhiljaa nämä kaksi kasvoivat yhä lähemmäs toisiaan ja lopulta palaset alkoivat loksahdella paikoilleen niin, että Murros alkoi syntyä.

En ollut ajatellutkaan oman yrityksen perustamista, kun tilat vuonna 2019 Seinäjoen upealta Piiriltä tarjoutuivat suoraan syliini. Kun tunne tuntuu oikealta, sitä on seurattava. ”Haasta itsesi, kokeile uutta, löydä rohkeutesi.” Se on elämänohje, jonka mukaan olen aina pyrkinyt elämään – silloinkin, kun pelokkaampi osa minua on vapissut epävarmuudesta.

Tällä kertaa rohkea nopea päätös oli juuri sitä, mitä minun piti tehdä. Syntyi kaksi yritystä: Glow Dance sekä terapia- ja koulutuspalveluja tarjoava KehoSi Tunne Oy. Nyt, vuonna 2021, on tullut aika liittää ne yhteen ja luoda Piirille yhteisö, jossa yhdistyy kaikki se voima, joka virtaa tanssin, terapiatyön ja taiteen ytimestä.

Tervetuloa osaksi monimuotoista Studio Murrosta, sekä Esittävän taiteen koulu Glow’ta jossa jokainen on arvokas omana värikkäänä itsenään.

Meillä on tilaa tuntea. Rytmi auttaa jäsentämään kaoottista maailmaa ja luo yhteyden toisiin ihmisiin. Rytmin voimalla myös muinainen lauma ihmisiä on onnistunut nostamaan itsensä tilaan, joka on auttanut selviytymään maailman murrosten yli.

Nähdään Piirillä!”

Aisha Korpela

Toimitusjohtaja

 ___

Ihminen on lähellä.

Tunnelma on lämmin

Liikkeessä on voimaa.

Rytmi vie elämää eteenpäin.

Yhdessä olemme enemmän.

Murros on arvokas

Murros on dramaattinen

Murroksessa tarvitsemme toisiamme

@StudioMurros – toteutettu yhteistyössä BSTR Luovan Konttorin, Liiveri ry:n sekä ELY-keskuksen kanssa.

 

Ylös