Säännöt

 

SITOUTUMINEN

Oppilas ilmoittautuu koko lukuvuodeksi kerrallaan. Kaikilla syyskaudella mukana olleilla oppilailla säilyy automaattisesti paikka ryhmissä myös kevätkaudelle, joten uutta ilmoittautumista ei tarvitse tehdä. Jos oppilas ei halua jatkaa ryhmässä kevätkaudella, paikan perumisesta täytyy ilmoittaa heti syyskauden päättyessä, jos peruuttamista ei tehdä ajoissa on oppilas velvollinen maksamaan myös kevätlukukaudesta. Ilmoittautuessaan oppilas sitoutuu maksamaan lukukausimaksut ja noudattamaan Esittävän taiteen koulu Glow’n sääntöjä. Alle 18-vuotiaan ilmoittautumisen tekee huoltaja.

 

PERUUTUSEHDOT

Ilmoittautumisen peruutus tai lopettaminen kesken lukuvuotta tulee aina ilmoittaa sähköpostilla glow@studiomurros.com otsikolla ”Peruutus”. Kaikkiin peruutuksiin vastataan vastausviestillä ja vahvistetaan peruutus käsitellyksi. Vain tällöin peruutus astuu voimaan. Tunnin peruuttaminen on aina tehtävä kirjallisesti, suullinen maininta opettajalle ei riitä eikä tunneilta pois jättäytyminen.

 

LOPETTAMINEN/ILMOITTAUTUMISEN PERUMINEN SYYSKAUDELLA

Ensimmäisen tunnin jälkeen uudet oppilaat (ennen 2. tunnin alkua) voi vielä peruuttaa ilmoittautumisen maksutta. Lopetusilmoitus kahden tai useamman opetusviikon jälkeen: maksetaan ilmoitukseen mennessä olleiden tuntien määrä kertamaksun mukaan riippumatta siitä onko tunneilla käyty vai ei. Lopetusilmoitus laskun eräpäivän jälkeen: lasku tulee maksaa kokonaisuudessaan. Kaikilla syyskaudella mukana olleilla oppilailla säilyy automaattisesti paikka ryhmissä myös kevätkaudella, joten uutta ilmoittautumista ei tarvitse tehdä.

Jos oppilas ei halua jatkaa ryhmässä kevätkaudella, paikan perumisesta täytyy ilmoittaa heti syyskauden päättyessä, jos peruuttamista ei tehdä ajoissa on oppilas velvollinen maksamaan myös kevätlukukaudesta.

 

LOPETTAMINEN/ILMOITTAUTUMISEN PERUMINEN KEVÄTKAUDELLA

Syyslukukaudelta säilyy paikka automaattisesti kevätlukukaudelle. Syksyn oppilaat voivat peruuttaa kevätlukukaudelle osallistumisen maksutta ennen kevätlukukauden alkua. Mikäli syksyn oppilaat peruvat paikkansa vasta kun kevätlukukausi on jo alkanut, niin tällöin maksettavaksi tulee kertamaksut jo olleiden tuntien mukaan (riippumatta siitä onko tunneilla käyty vai ei) sekä toimistomaksu 15 € mikäli lasku kaudesta on jo ehtinyt lähteä. Lopetusilmoitus laskun eräpäivän jälkeen: lasku tulee maksaa kokonaisuudessaan.

Ensimmäisen tunnin jälkeen uudet oppilaat (ennen 2. tunnin alkua) voi vielä peruuttaa ilmoittautumisen maksutta. Lopetusilmoitus kevätkauden 2. tunnin jälkeen: maksetaan ilmoitukseen mennessä olleiden tuntien määrä kertamaksun mukaan (riippumatta siitä onko tunneilla käyty vai ei) sekä toimistomaksu 15€, mikäli lasku kaudesta on jo ehtinyt lähteä. Lopetusilmoitus laskun eräpäivän jälkeen: lasku tulee maksaa kokonaisuudessaan.

Mukaan voit tulla myös kesken kauden. Tällöin maksu määräytyy kertamaksujen mukaan. Kesken kauden mukaan ilmoittautuneilla on samat peruutusehdot, perumisaika lasketaan ilmoittautumispäivästä alkaen. Osallistumisen peruuttamisen johdosta, uusi lasku laaditaan toimistotyönä jonka summa määräytyy käytyjen tanssituntien ja toimistomaksun perusteella. Peruuttamattomasta syys-tai kevätlukukauden oppilaspaikasta/ilmoittautumisesta peritään koko LUKUKAUSIMAKSU. Maksettuja kurssi- tai kausimaksuja ei palauteta.

 

TUNTIMUUTOKSET

Voit vaihtaa tuntia kesken lukukauden, jos haluamallasi tunnilla on vapaita oppilaspaikkoja. Ilmoita tuntien muutokset aina heti sähköpostilla glow@studiomurros.com. Suullinen maininta opettajalle ei riitä. Ylemmälle tasolle voi siirtyä vain opettajan suosituksesta.

 

TIEDOTUS JA ASIAKASTIEDOT

Tiedotus tapahtuu sähköisesti, sähköpostilla jäsenhallintarekisterin MyClubin kautta. Kiireelliset tiedotteet lähetetään tekstiviestillä. Asiakkaan on huolehdittava, että asiakastiedot ovat ajan tasalla. Mikäli annetut osoite- tai puhelinnumero tiedot ovat väärät, Glow ei vastaa puutteellisesta tiedonkulusta aiheutuvista menetyksistä. Glow ei myöskään vastaa vastaanottajan sähköisistä rajoituksista, joista johtuen viestit eivät saavu perille. Asiakkaan on tiedotettava yhteystietojensa muutoksesta viipymättä asiakaspalveluun sekä pitää omat tietonsa ajan tasalla myClub -palvelussa.

 

VASTUU MAKSUISTA

Mikäli palveluiden käytöstä sovittua maksua ei ole suoritettu siten kuin maksuehdot edellyttävät, asiakkaan oikeus Glow’n palveluiden käyttämiseen lakkautetaan tai rajataan, kunnes maksu suoritetaan. Laskun vastaanottaja on sähköpostilaskujen osalta vastuussa laskujen saamisesta sekä huomautuskuluista, mikäli lasku on päätynyt laskun vastaanottajalla esimerkiksi roskapostiin tai ei läpäise sähköpostin suodattimia. Kun kauden laskutus lähtee, siitä tulee ilmoitus sähköpostiin. Mikäli oppilas ei ole saanut laskua, niin on sitä välittömästi itse pyydettävä. Laskutus tapahtuu myClub -palvelun kautta. Mikäli laskua pitää muokata, niin siihen lisätään 15 euron toimistomaksu, sillä muokattu lasku tehdään aina toimistotyönä. Asiakas ei saa omatoimisesti muuttaa valmiilla laskulla esitettyä summaa. Mikäli jokin muu taho maksaa kurssimaksusi, pitää laskun maksaja sekä yhteystiedot mainita jo ilmoittautumisvaiheessa.

 

LIIKUNTA- JA VIRIKESETELIT

Meille käy maksuvälineinä myös Smartum, Eazybreak, Edenred, e-passi ja tyky. Liikunta- ja virikesetelit ovat henkilökohtaisia. Niillä ei voi maksaa esim. perheenjäsenten tanssitunteja. Ilmoita sähköpostitse, jos haluat käyttää näitä maksuvälineenä.

 

KORVAUSMAHDOLLISUUS

Oppilas voi käydä korvaamassa tilapäisiä poissaolojaan osallistumalla toiselle vastaavan tasoiselle tai alemman tason tunnille ilman erillistä ilmoittautumista. Tunnin on oltava saman pituinen tai lyhyempi. Korvauksia ei voi tehdä etukäteen. Korvaamassa voi käydä kuluvan kauden aikana. Korvauksesta ilmoitetaan kyseisen tunnin ohjaajalle tunnin alkaessa. Näin opettaja tietää merkitä läsnäolon oppilaan oikeaan ryhmään. Tunteja ei voi mennä korvaamaan ryhmiin jotka ovat täynnä. Mikäli tanssituntisi kauden aikana osuu pyhäpäivälle, jolloin tunteja ei pidetä, on oppilaalla mahdollisuus käydä korvaamassa tunti vapaasti kauden aikana jollain toisella saman mittaisella tunnilla.

 

POISSAOLOT

Glow ei ole velvollinen korvaamaan rahallisesti tunteja, jotka ovat asiakkaasta johtuvasta syystä jääneet käyttämättä, esim. sairastuminen, matka ym. Pitkäaikaisissa sairaustapauksissa tai loukkaantumisissa Glow korvaa lääkärintodistusta vastaan neljän viikon karenssin jälkeen jo maksetut tanssitunnit lääkärintodistuksen mukaan. Sairastapauksia, jotka ovat neljä viikkoa tai alle ei korvata. Pitkästä sairaslomasta on ilmoitettava viipymättä sähköpostilla glow@studiomurros.com. Takautuvasti tanssitunteja ei korvata.

 

TUNNIN PERUUNTUMINEN JA SIJAISUUDET

Tuntien siirtymisestä/peruutuksista ilmoitamme sähköpostilla tai tekstiviestillä. Kiireelliset tiedotteet lähetetään tekstiviestillä, muutoin sähköpostilla myclubin kautta. Kurssin opetustunteja voidaan kauden aikana siirtää muulle ajankohdalle mm. opettajan sairastumisesta tai kisa/esiintymis matkoista johtuen. Opetustunneilla käytetään sijaista, mikäli opettaja on satunnaisesti estynyt opettamaan. Mikäli opettaja on pidempään estynyt opettamaan, koululla on oikeus vaihtaa opettajaa sekä kurssin ajankohtaa kesken kauden. Kausimaksua ei palauteta, vaikka opettaja ja ajankohta vaihtuu kauden aikana. Esittävän taiteen koulu Glow voi perua tunnin yhden kerran per ryhmä lukukaudessa ilman korvausvelvoitetta ns. force majeure -tilanteessa, esimerkiksi opettajan äkillisessä sairastapauksessa.

Esittävän taiteen koulu Glow’lla on oikeus koulusta riippumattomista syistä (kuten esim. tilojen tuhoutuminen, viranomaisten suositukset/määräykset, virus, pandemia, Force majeure) siirtää opetustunnit etäopetus muotoon, järjestää ne muuhun tilanteeseen sopivalla tavalla tai siirtää kauden opetustunteja eteenpäin. Kausimaksua ei tällöin palauteta. Mikäli et halua sitoutua kauteen, suosittelemme käymään tunneilla kertamaksulla.

 

OPETTAJAN PITKÄAIKAINEN POISSAOLO

Mikäli opettaja on pidemmällä sairaslomalla, koululla on oikeus vaihtaa opettajaa/sijaista kesken kauden. Kausimaksua ei palauteta, vaikka opettaja vaihtuu kauden aikana.

 

YLEISTÄ

Esittävän taiteen koulu Glow pidättää oikeuden tilapäisiin ja pysyviin opettaja- ja tuntimuutoksiin. Opettajan vastuu oppilaasta kattaa ainoastaan tanssitunnin. Tunnit alkavat ja päättyvät lukujärjestyksessä mainittuina aikoina. Tule/tuo lapsesi ajoissa tunnille. Koulun ovet ovat auki 15 min ennen ensimmäisen tunnin alkua. Koululla on oikeus keskeyttää oppilaan tunnit, mikäli hän häiritsee muiden oppilaiden työskentelyä jatkuvasti. Pienten lasten (alle 4v) tuntien ajan vanhemmat velvoitetaan olemaan käytettävissä salin ulkopuolella tunnin aikana (tai valtuuttaa toinen vanhempi avuksi, mikäli vanhempi joutuu itse poistumaan paikalta tunnin aikana)

Glow ei vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä tavaroista. Ota aina kaikki arvotavarasi ja reppusi mukaan salin puolelle. Tanssisalissa ei saa liikkua ulkokengillä eikä tummapohjaisilla sisäliikuntakengillä. Ulkokengät tulee jättää aulassa olevaan hyllykköön. Tanssisalissa ei syödä eväitä eikä purukumia. Puhelimet pidetään tunnin ajan äänettömällä. Jos oppilas vaurioittaa koulun kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti. Oppilas voi käyttää Glown tunneilla laadittuja koreografioita ja esityksiä vain koreografin suostumuksella.

 

ASIAKASKORTTI

Jokaisella kausimaksun maksaneella oppilaalla on henkilökohtainen jäsenkortti. Sähköisellä jäsenkortilla pystyt todentamaan asiakkuutesi eri yhteistyökumppaneillemme.

 

SALIVARAUKSET

Salivuokraukset aina joko glow@studiomurros.com tai 045-1185099 kautta. Salivaraukset maksetaan käteisellä paikan päällä.

 

SALIVARAUSTEN PERUUTUSEHDOT

Oppilaat:

– Varauspäivänä klo 12.00 mennessä tehdyt peruutukset perutaan maksutta.

– Varauspäivänä klo 12.00 jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan salivuokra täysimääräisenä.

Muut:

– 24h ennen salivarausta tehdyt peruutukset perutaan maksutta.

– Alle 24h tehdyistä peruutuksista veloitetaan salivuokra täysimääräisenä.

 

TUNNEILLA KUVAAMINEN

Glow’n opettajat voivat kuvata tanssitunneillaan. Koululla on oikeus käyttää videoita sekä valokuvia omissa markkinointikanavissaan. Vanhempien tulee ilmoittaa oppilaan myClubin tiedoissa, jos he eivät anna suostumustaan lastensa kuvien käyttöön.

 

VAKUUTUS

Esittävän taiteen koulu Glow ei vakuuta oppilaitaan, mahdollinen vapaa-ajan vakuutus oppilaiden tulee hankkia itse.

 

 

Ylös