Krooninen kipu ja taide sen hoidossa

Krooninen kipu ja taide sen hoidossa

KROONINEN KIPU JA TAIDE SEN HOIDOSSA Kipu on aina subjektiivista, ja kivun hoidossa korostuukin kohtaamisen tärkeys. Yksilöllistä kivun kokemusta on vaikea sanallistaa, jolloin kivusta kärsivän myötätuntoinen kohtaaminenkin voi olla haastavaa. Millainen rooli...
Taiteet sote-alan arkeen ja rakenteisiin

Taiteet sote-alan arkeen ja rakenteisiin

TAITEET SOTE-ALAN ARKEEN JA RAKENTEISIIN Oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin ovat kulttuurisia perusoikeuksia, jotka kuuluvat kaikille. Niin yksilöiden ja kansanterveyden kuin hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnin vuoksi on tärkeää, että taide ja taiteellinen...
TaideMieli®- työote

TaideMieli®- työote

TAIDEMIELI®- TYÖOTE Millainen on TaideMieli®- koulutuksessa opittava työote? TaideMieli® – työotteen omaava työntekijällä on traumatietoisuutta sekä taitoa tarjota eheyttäviä ja korjaavia kohtaamisia sekä kokemuksia. Hänellä on myös ymmärrys taiteen ja...
Sukupuolittunut väkivalta

Sukupuolittunut väkivalta

SUKUPUOLITTUNUT VÄKIVALTA Aisha Korpela Sukupuolittunut väkivalta, eli naisiin kohdistuvat väkivallan teot, ovat mittava ongelma Suomessa. Joka kolmas nainen Suomessa on kokenut väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppaninsa taholta. Vuosittain ainakin 50 000 naista...
Trauma- mitä se on?

Trauma- mitä se on?

TRAUMA- mitä se on? Trauma on henkinen ja kehollinen haava, joka on peräisin yksittäisestä traumaattisesta kokemuksesta tai pitkäkestoiselle traumatisoivalle tilanteelle, ilmapiirille tai käytökselle altistumista.  Trauma on kehon ja mielen normaali reaktio...
Kohtaaminen hoivatyössä

Kohtaaminen hoivatyössä

KOHTAAMINEN HOIVATYÖSSÄ Läsnä olevalla, myötätuntoisella ja tietoisella kohtaamisella on suuri merkitys hoito- ja hoivatyössä. Sen kautta asiakas voi kokea tulevansa kuulluksi kokonaisena omana itsenään- kaikkine tunteinensa. Sen kautta ihminen voi myös saada yhteyden...
Ylös