Krooninen kipu ja taide sen hoidossa

Krooninen kipu ja taide sen hoidossa

KROONINEN KIPU JA TAIDE SEN HOIDOSSA Kipu on aina subjektiivista, ja kivun hoidossa korostuukin kohtaamisen tärkeys. Yksilöllistä kivun kokemusta on vaikea sanallistaa, jolloin kivusta kärsivän myötätuntoinen kohtaaminenkin voi olla haastavaa. Millainen rooli...
TaideMieli®- pilottikoulutus 27.-28.5.2022

TaideMieli®- pilottikoulutus 27.-28.5.2022

TaideMieli®- pilottikoulutus Seinäjoella 27.-28. toukokuuta 2022 Lanseeramme uutta TaideMieli®- konseptiamme ja kyseessä on loistava mahdollisuus kehittää kilpailukykyistä asiantuntijaosaamista kulttuurihyvinvoinnin saralla osallistumalla pilottikoulutukseen, joka on...
Taiteet sote-alan arkeen ja rakenteisiin

Taiteet sote-alan arkeen ja rakenteisiin

TAITEET SOTE-ALAN ARKEEN JA RAKENTEISIIN Oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin ovat kulttuurisia perusoikeuksia, jotka kuuluvat kaikille. Niin yksilöiden ja kansanterveyden kuin hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnin vuoksi on tärkeää, että taide ja taiteellinen...
TaideMieli®- työote

TaideMieli®- työote

TAIDEMIELI®- TYÖOTE Millainen on TaideMieli®- koulutuksessa opittava työote? TaideMieli® – työotteen omaava työntekijällä on traumatietoisuutta sekä taitoa tarjota eheyttäviä ja korjaavia kohtaamisia sekä kokemuksia. Hänellä on myös ymmärrys taiteen ja...
Ylös