TAIDEMIELI®- TYÖOTE

Millainen on TaideMieli®- koulutuksessa opittava työote? TaideMieli® – työotteen omaava työntekijällä on traumatietoisuutta sekä taitoa tarjota eheyttäviä ja korjaavia kohtaamisia sekä kokemuksia. Hänellä on myös ymmärrys taiteen ja kulttuurin merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille sekä työkaluja tuoda niitä osaksi arjen työtä.

TRAUMATIETOINEN

TaideMieli®- työotteen omaava työntekijä tiedostaa, että ihmisillä voi olla monenlaisia traumoja, jotka vaikuttavat elämään. Hän ymmärtää trauman olevan kehollinen ja psyykkinen haava, joka voi olla peräisin traumaattisesta tapahtumasta tai pitkäkestoisesta altistumisesta traumaattiselle käytökselle, ilmapiirille tai tilanteille ja, että traumaattinen stressi voi kerrostua niin monimutkaisella tavalla, ettei sitä ole helppo havaita – se voi piileksiä traumasta kärsivältä itseltäänkin. TaideMieli®- työotteen omaava tiedostaa, että trauma on ennen kaikkea kehollinen haava: keho voi muistaa, vaikka tietoinen mieli ei traumaa aktiivisesti prosessoisikaan.

Lue lisää traumainformoidusta kulttuurista ja traumasta.

Kenellä tahansa voi olla tunnehaavoja, traumoja.

TRAUMASENSITIIVINEN

TaideMieli®- työotteen omaava työntekijä osaa kohdata asiakkaan traumasensitiivisesti eli myötätuntoisen lempeällä asenteella tiedostaen, että kenellä tahansa voi olla traumaattisen kokemuksen jättämiä jälkiä – tunnehaavoja. Hän myös tiedostaa, että tietoisella, läsnä olevalla ja myötätuntoisella kohtaamisella voi olla eheyttäviä, voimaannuttavia ja hyvinvointia tukevia vaikutuksia. TaideMieli®- otteella työskentelevä pyrkii kohtaamaan jokaisen ajatuksella, että jokainen on arvokas- kipuineen kaikkineen.

Lue lisää kohtaamisesta täältä.

TAITEEN TERVEYSVAIKUTUKSET TIEDOSTAVA

TaideMieli®- työotteen omaava työntekijä tiedostaa, että taiteella ja kulttuurilla on merkittävä rooli hyvinvoinnin tukemisessa koko ihmisen elinkaaren ajan ja, että taidetoiminta voi tarjota apua sairauksien ehkäisyyn sekä niiden hoitoon ja hallintaan- erityisesti sellaisten haasteiden kohdalla, joihin lääketiede ei yksin riitä.  Hän ymmärtää, että taiteellisessa toiminnassa on terveyden kannalta keskeistä sen kyky herätellä aisteja, mielikuvitusta ja tunteita, stimuloida kognitiivisesti ja fyysisesti sekä luoda tilaa sosiaaliselle vuorovaikutukselle. 

TaideMieli®-otteella työskentelevä tietää, että taiteen kokemisen ja tekemisen kautta ihminen voi parhaimmillaan tarkastella itseään ja elämäänsä tavalla, joka voi eheyttää. Lisäksi hän tiedostaa, että taide ja kulttuuri voi tarjota yhteisöllisyyden kokemuksia sekä keinoja laadukkaaseen kohtaamiseen.

Lue lisää kulttuurihyvinvoinnista täältä.

Yhteisötaide voi tuoda kuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunteita

KOHENTAVIA KOKEMUKSIA TARJOAVA

TaideMieli®- työotteen omaavalla on taitoa tarjota asiakkailleen eheyttäviä kokemuksia- oli se aktiivisen toiminnan, juttutuokion tai hiljaisen läsnäolon äärellä kohtaamista tai vapautta taiteen tekemisen ja kokemisen äärellä. Hänellä on käytössään laaja valikoima osallistavia taiteen menetelmiä ja harjoituksia tanssista, sirkuksesta ja kuvataiteesta, jotka hän pystyy ottamaan osaksi työarkeaan. Hän osaa tarjota aivan jokaiselle mahdollisuuden kokea taidetta ja kulttuuria sekä luovuutta, hyvinvointia edistäen ja mielenterveyttä tukien. 

Lue lisää osallistavasta taiteesta täältä.

TUTUSTU TAIDEMIELI®- KONSEPTIIMME :

TaideMieli- logo ja kultainen tausta. Logo on maaliläiskä, jonka keskellä lukee TaideMieli.
Ylös