TaideMieli® tuo traumatietoisuutta ja taidetta sosiaali- ja terveysalalle

1.12.2021 | Studio Murros 

Sosiaali- ja terveysala kaipaa traumatietoisuutta sekä taitoa tarjota eheyttäviä kokemuksia. TaideMieli®- konsepti tarttuu tähän tarpeeseen ja tuo traumainformoitua taide- ja kulttuuritoimintaa osaksi hoito-, hoiva- ja kasvatustyötä.

Trauma tunnetaan sosiaali- ja terveysalalla vielä varsin huonosti. Traumatisoiva kokemus ei aina ole mikään selkeä, yksittäinen tapahtuma. Se voi olla näkymätöntä ja pitkäkestoista tilanteelle, ilmapiirille tai käytökselle altistumista, jonka traumatisoiva vaikutus voi olla vaikea huomata- toisinaan traumasta kärsivänkin on vaikea tunnistaa sitä. 

TaideMieli® tuo sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille traumainformoitua kulttuuria eli tietoisuutta siitä, että traumat vaikuttavat monien ihmisten elämään sekä taitoa toimia työssään traumasensitiivisesti lempeydellä ja myötätunnolla.

Osallistavan taiteen avulla ihminen kohdataan kokonaisena

Traumaattinen kokemus jättää kehollisen jäljen, joka voi vaikuttaa ihmisen toimintaan ja terveyteen vielä pitkään silloinkin, kun tietoinen mieli ei kokemukseen yllä. Taide voi ulottua niihin kerroksiin ihmisen kokemusmaailmassa, mihin on usein vaikea löytää reittejä. Parhaimmillaan se voi toimia keinona kohdata omat kipupisteet ja tarkastella elämäänsä hyvin monimuotoisesti. TaideMieli® tuo helpot tanssin, kuvataiteen ja sirkuksen osallistavat harjoitukset osaksi hoiva-hoito- ja kasvatustyötä.

Osallistava taide voi olla taiteen tekemistä itse, yhteisötaidetta ja yhteenkuuluvuutta taiteen äärellä tai sivusta seuraamista. Harjoitukset on suunniteltu ajatuksella, että jokaisella on oikeus taiteeseen, kulttuuriin ja luovuuteen.

 ”Jo kokemus siitä, että saa olla mukana taiteen tekemisen prosessissa, voi olla merkitsevä osoitus siitä, että ihmisen osallisuus ja arvokkuus huomioidaan.” kertoo TaideMieli®- konseptin kehittäjä ja kulttuurihyvinvoinnin moniosaaja Aisha Korpela.

Taiteella on tutkitusti merkittävä rooli hyvinvoinnin tukemisessa koko ihmisen elinkaaren ajan.

#kulttuurihyvinvointi #sosiaalijaterveysala #hyvinvointi #taide #kulttuuri #trauma

LISÄTIETOA: 

TaideMieli

Yhteyshenkilö

Aisha Korpela

Toimitusjohtaja

TaideMieli®- konseptin kehittäjä ja TaideMieli®- kouluttaja

045 118 5099

aisha@studiomurros.com

TIETOA YRITYKSESTÄ:

Studio Murros Oy

Seuralantie 25 C, 60220 Seinäjoki

Studio Murros on Seinäjoen Piirillä toimiva vahvan psykoterapeuttisen kehotyöskentelyotteen omaava taiteen ja hyvinvoinnin keskus. Yritys tuottaa monipuolisesti terapia-, traumainformoituja hyvinvointi- ja työhyvinvointipalveluita sekä kouluttaa sosiaali- ja terveysalan toimijoita.

KUVAT:

Ylös