Mikä NVC?

NVC tulee sanoista nonviolent communication, ja tarkoittaa suomeksi rakentavaa ja myötäelävää vuorovaikutusta. Sen menetelmät pyrkivät tuomaan ihmisiä yhteen myös tilanteissa, joissa erilaiset näkemykset uhkaavat repiä heitä konfliktiin ja erilleen. Sitä käytetään laajasti muun muassa kansainvälisissä rauhanneuvoitteluissa, sovitteluissa ja pariterapiassa. Tunteva esihenkilö- koulutuksemme soveltaa näitä työyhteisöjen hyvinvoinnin tukemiseen. Lue lisää täältä.

NVC :llä opetellaan vuorovaikutustaitoja

Kuva: Pixabay

Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutusprosessi pohjautuu humanistiseen psykologiaan, väkivallattomuuden etiikkaan ja tarvekeskeiseen ihmiskäsitykseen. Prosessin on kehittänyt amerikkalainen psykologian tohtori Marshall B. Rosenberg (1934–2015). Sen mukaan jokaisessa ihmisen sisimmässä asuu empatiaa, myötätuntoa ja halua tehdä toiselle hyvää. Väkivaltaisuus on ympäröivästä kulttuurista opittua, ei ihmisen sydämen kieltä. Tarpeet ovat yleisinhimillisiä, universaaleja ja kaiken toimintamme taustalla. Koska kaikki tietävät miltä tuntuu tarvita esimerkiksi turvaa, lepoa, ravintoa ja hyväksyntää, ne toimivat reittinä yhteyteen toisten kanssa. Tehokas ja rauhanomainen vuorovaikutus rakentuu tiedostavasta ja myötätuntoisesta suhteesta itseen ja toisiin, sekä suorasta itseilmaisusta.

Katse omaan napaan

Joskus omia tarpeita tarpeitaan on vaikea tunnistaa ja ymmärtää. Olemme saattaneet sysätä niitä sivuun, niin kauan että ne piiloutuvat ja tuntuvat vierailta. Tilalle on saattanut muodostua toimintamalleja, jotka saavat meidät mm. tuomitsemaan, arvioimaan tai syyttämään itseämme tai muita.

Tunteet ovat viestejä, jotka ohjaavat oikeaan suuntaan. Ne kuiskivat, mitä tarvitset ja toisaalta kertovat, kun kaikki on hyvin. Tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen auttaa ymmärtämään, mistä tarpeista ne kumpuavat ja mitä ne voisivat kertoa. Tällöin mahdollistuu lempeä ja myötätuntoinen suhtautuminen omaan tarvitsevaan ja keskeneräiseen itseensä.

Kuule ja kohtaa myötätunnolla  

Kun omia tunteita ja tarpeita osaa kuulostella ja tunnistaa itsessä, on myös helpompi huomata niitä toisissa. Samalla kehittyy kyky eläytyä toisen asemaan. Vaikka kaikki tarpeet ovatkin yleisinhimillisiä, eri ihmiset voivat kokea saman tilanteen eri tavoin, eri tarpeiden aktivoimana. Eri ihmisten yksityiset tulkinnat tilanteesta voivat kohdata yhteisen todellisuuden, kun ilmaisemme asioita ja tapahtumien puhtaiden havaintojen eli näkö-, kuulo- ja tunneaistimme pohjalta.  Se antaa tilaa toistemme ymmärtämiselle.

Empaattisen kuuntelun avulla voi havaita, mitä tarpeita saattaa piileskellä toisen käytöksen alla. Myötätunnolla toisen kohtaaminen antaa hyväksyvää tilaa olla sellainen kuin on, mikä on eheyttävää. Lisäksi sen myötä vapautuu tilaa erilaisille mielipiteille, vaikeille tunteille ja mahdollisuudelle yhteisestä sävelestä.

NVC :ssä tärkeää on myös kyky ilmaista itseään

Kuva: Pixabay

Uskalla ilmaista tarvitsevaa itseäsi

Jotta vuorovaikutus on rauhanomaista, tehokasta ja rakentavaa, tarvitaan itsemyötätunnon ja toisten empaattisen kuuntelun lisäksi rehellistä ja rakentavaa itseilmaisua. Vaikka emme voi olla vastuussa toisen tunteista tai toiminnasta, voimme ottaa vastuuta siitä, miten itse reagoimme ja toimimme. Kun on onnistunut löytämään lempeyttä omaa tarvitsevaa itseään kohtaan, uskaltaisiko sen ilmaista suoraan? Pyytää, että tarvitset – huomiota, lämpöä, turvaa, hyväksyntää… Silläkin uhalla, ettei saa sitä, mitä pyytää.

Mitä suoremmin olemme yhteydessä omiin tunteisiin ja tarpeisiimme, ja uskallamme tuoda sen esiin, sitä helpompi myös muiden on vastata myötätuntoisesti. Esimerkiksi toisen tuomitseminen, arvostelu tai syyttäminen tukkii tien myötätunnolle. Usein rehellinen, empaattisesta ytimestä kumpuava viesti tai pyyntö herättää toisessa myötätuntoa, ja luo rakentavaa vuorovaikutusta.

NVC- prosessissa harjoitellaan esittämään pyyntö neljän vaiheen (HTTP) kautta:
1. Havainto = kerro puhdas havainto tuomitsematta, arvioimatta, tulkitsematta
2. Tunne =kerro mikä tunne havainnosta herää
3. Tarve = kerro tarve, joka tunteen takana on
4. Pyyntö

Tekstikokonaisuus on jäsennelty seuraavien lähteiden pohjalta:

  1. Rosenberg, Marshall 2003.  Nonviolent communication. A language of life. United States of America.

Savanna Connectioncs. Mitä on NVC? NVC on yhteyttä rakentava prosessi. Viitattu 21.10.2021 https://savannaconnexions.fi/mita-on-nvc/

Grant, Anna. Tietoa NCV:stä. Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus ihmisyhteyden edistäjänä. Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena -hanke / Suomen Moniääniset ry.  Moniääniset.fi. Viitattu 20.10. 2021 https://moniaaniset.fi/rvmt-hanke/tietoa-nvc-sta/

Piditkö lukemastasi? Klikkaa nappia ja jaa se ystävillesi

Ylös