TaideMieli® tuo traumainformoidun taide- ja kulttuuritoiminnan osaksi hoiva- ja kasvatustyön arkea

3.11.2021 Tiedote | Studio Murros | TaideMieli®

Studio Murroksen uusi TaideMieli® -konsepti tuo osallistavan taiteen menetelmät sekä traumainformoidun työotteen ja -kohtaamisen osaksi hoito-, hoiva- ja kasvatustyön arkea. TaideMieli® on sosiaali- ja terveysalan yrityksille suunnattu koulutuskokonaisuus, joka antaa mahdollisuuden kehittää kilpailukykyistä asiantuntijaosaamista ja jonka avulla voidaan tukea sekä edistää hoiva- ja palvelukotien asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Taidemieli® – konseptiin kuuluva koulutuskokonaisuus antaa tietoja, taitoja ja osallistavan taiteen menetelmiä hyvinvointia edistävästä traumainformoidusta taide- ja kulttuuritoiminnasta. Taide ja kulttuuri ovat merkittävä osa ihmisyyttä, ja hyvää elämänlaatua. Sillä on tutkitusti merkittävä rooli hyvinvoinnin tukemisessa koko ihmisen elinkaaren ajan. 

TaideMieli® – konsepti tuo osallistavan taiteen osaksi hyvinvointityötä tanssin, sirkuksen ja kuvataiteen menetelmin.  Valmiit harjoitukset tuodaan helposti käytettäväksi niin, että jokainen sosiaali- ja terveysalan ammattilainen voi ottaa ne käyttöön omassa päivittäisessä työssään ilman aiempaa taidemenetelmien tuntemusta. Ne ovat sellaisia, joihin jokainen voi osallistua rajoitteista riippumatta. Lisäkoulutuksella on mahdollista ottaa käyttöön myös draaman, musiikin ja sanataiteen menetelmät.

”Harjoitukset ovat suunniteltu ajatuksella, että jokaisella on oikeus taiteeseen, kulttuuriin ja luovuuteen”, kertoo TaideMieli®- konseptin kehittäjä sekä kulttuurihyvinvoinnin moniosaaja Aisha Korpela.  

”Tavoitteenamme on, että jokainen asiakasyrityksemme asiakas saa tulla kohdatuksi kokonaisena, arvokkaana omana itsenään- kaikkien tunteidensa kanssa. Se luo turvaa. Turvan kokemus luo hyvinvointia.”, Korpela jatkaa. Traumainformoidulla työotteella tarkoitetaan itseymmärryksen lisäämistä, tietoista ja myötäelävää yhteyttä toisiin ihmisiin sekä turvallisen tilan luomista. Tällaisen työn avulla pyritään kohtaamaan ihminen avoimesti ja hänen mahdolliset kipukohtansa lempeästi hyväksyen. Läsnäoleva ja autenttinen kohtaaminen asiakkaiden ja henkilökunnan välillä antaa tilaa vuorovaikutukselle, joka on paljon muutakin kuin sanoja. TaideMieli® – koulutus syventää ymmärrystä ihmisen kehomieliyhteydestä sekä mahdollistaa moniulotteisempaa tunnetyöskentelyä taiteen avulla. Kyse ei ole siis vain taiteesta ja sen toteuttamisesta asiakkaiden kanssa. TaideMieli® -koulutus yhdistää osallistavan taiteen rinnalle ymmärryksen traumainformoidusta työotteesta ja traumasensitiivisestä kohtaamisesta, jolloin jokainen menetelmää käyttävä ymmärtää mitä kaikkea taiteen äärellä työskentely voi ihmisessä nostaa esiin, uskaltaa ottaa sen vastaan ja kohdata asiakkaansa mahdolliset tunnehaavat ymmärtävästi ja hyväksyen. 

”TaideMieli®- konsepti on lähtenyt rakentumaan vuosien saatossa kertyneestä kokemuksesta sekä erilaisista huomioista ja tarpeista hoitotyön kentällä, niin yrityksen, hoitohenkilökunnan kuin asiakkaankin näkökulmasta”, valaisee Korpela konseptin taustaa. ”Tavoitteenamme on edistää kulttuurihyvinvoinnin saatavuutta ja tuoda se osaksi palvelu- ja hoivakotien arkea sekä kasvattaa ymmärrystä traumainformoidusta kulttuurista”, Korpela jatkaa.

TaideMieli® palvelee mahdollisuutena kehittää kilpailukykyistä asiantuntijaosaamista kulttuurihyvinvoinnista ja traumainformoidusta työotteesta, joiden avulla voidaan tukea ja edistää asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia merkittävällä tavalla. Kattavan TaideMieli® koulutuksen suoritettuaan yritys saa TaideMieli®- sertifikaatin sekä vaikuttavuusraportin.

LISÄTIETOA LÖYDÄT TÄÄLTÄ.

AVAINSANAT 

#kulttuurihyvinvointi #taide #luovuus #hoivatyö #sosiaali-ja terveysala #osallistavataide #traumainformoitu #kohtaaminen #vuorovaikutus 

YHTEYSHENKILÖ

Aisha Korpela

TaideMieli®- konseptin kehittäjä ja TaideMieli®- kouluttaja

045 118 5099

aisha@studiomurros.com

TIETOA JULKAISIJASTA

Studio Murros

Studio Murros

Seuralantie 25, 60220 Seinäjoki

www.studiomurros.com 

045 118 5099

Studio Murros on Seinäjoen Piirillä toimiva vahvan psykoterapeuttisen kehotyöskentelyotteen omaava taiteen ja hyvinvoinnin keskus. Yritys tuottaa monipuolisesti terapia-, hyvinvointi- ja työhyvinvointipalveluita sekä kouluttaa sosiaali- ja terveysalan toimijoita

KUVAT

Ylös