OSALLISTAVA TAIDE OSANA HYVINVOINTITYÖTÄ

Taiteella on merkittäviä vaikutuksia hyvinvoinnin tukemisessa koko ihmisen elinkaaren ajan. Taiteen kokemisen lisäksi kaikilla on oikeus luovuuteen. TaideMieli®- konsepti tuo osallistavan taiteen menetelmät osaksi hyvinvointityötä.

Taide ei ole vain baskeripäisten, punahuulisten valtakuntaa ja mielenmaisemaa, jota heidän vapaa mielensä läikyttää tahroiksi lappuhaalareille ja kanveeseille mestariteoksiksi. Se ei ole samaan aikaan helpon ja vaikean näköisesti kieppuvien tanssijoiden omaisuutta. Luovuus kuuluu kaikille. Kaikilla on oikeus kokea, kun mieli lentää, päämäärättömästi ohi ajatusten. Kaikilla on oikeus kohdata kauneutta, kipua, rauhaa ja riipivää rakkautta, antaa mielen maalata itsensä sellaisena kuin on. Kaikilla on myös oikeus tulla kohdatuksi ja hyväksytyksi kokonaisena, peilata itseään ympäröivistä muista.

Osallistavan taiteen kautta ihminen otetaan osaksi taiteen tekemistä sellaisen kuin on. Se voi olla taiteen tekemistä itse, yhteisötaidetta ja yhteenkuuluvuutta taiteen äärellä tai sen sivusta seuraamista. Jo kokemus siitä, että saa olla mukana taiteen tekemisen prosessissa, vaikkei aktiivisena toimijana siihen kykenisi osallistumaan, voi olla merkitsevä. Se on osoitus siitä, että ihmisen osallisuus ja arvokkuus huomioidaan.  Osallistavan taiteen menetelminä voi toimia esimerkiksi tanssi, sosiaalinen sirkus, kuvataide, musiikki, draama tai sanataide.

Taiteella on terveysvaikutuksia

Kuva: Pixabay

Taide tukee hyvinvointia

Maailman terveysjärjestö WHO:n raportti on kattavin taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista tehty tutkimus. Taide voi tarjota apua sairauksien ehkäisyyn sekä niiden hoitoon ja hallintaan – erityisesti sellaisten haasteiden kohdalla, joihin lääketiede yksin ei riitä. Raportin mukaan taiteessa keskeistä terveyden kannalta on taiteen ja taiteellisen toiminnan kyky herätellä aisteja, mielikuvitusta ja tunteita, stimuloida kognitiivisesti ja fyysisesti sekä luoda tilaa sosiaaliselle vuorovaikutukselle. 

Parhaimmillaan osallistava taide on väline, jonka kautta elämää ja itseään voi tarkastella hyvin monimuotoisesti. Leikin, luovuuden ja improvisaation avulla pystyy päästämään irti menneestä ja tulevasta ja elämään hetkessä. Kontrollista tai murehtimisesta luopuminen mahdollistaa toiveikkuuden ja ilon. Toisaalta taide on myös turvallinen väylä vaikeiden tunteiden tunnistamiseen, tutkimiseen ja ilmaisemiseen, sillä se ulottuu niihin kerroksiin ihmisen kokemusmaailmassa, mihin on usein vaikea löytää reittejä. Taiteen osallistavat menetelmät sallivat ihmisen tulla näkyväksi ja kuulluksi juuri sellaisena kuin on, kipuineen kaikkineen. Läsnäolo aitona omana itsenään yhteisöllisessä toiminnassa lisää kuulumisen ja hyväksynnän kokemuksia, ja luo tilaa aidolle kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle.

Taide tukee hyvinvointia

Kuva: Pixabay

Taiteen terveysvaikutuksia

Sitra on kerännyt kattavan koosteen taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista. Voit lukea lisää täältä.  Kokosimme kuitenkin yksilön kannalta keskeisimmät. Taide voi:

 • vähentää fyysisiä ja psykologisia oireita
 • parantaa hoitotuloksia
 • auttaa kivun ja sivuvaikutusten sietämistä 
 • vähentää kipu-, unilääkkeiden ja rauhoittavien käyttöä. 
 • vähentää stressiä ja suojaa uupumukselta 
 • edistää positiivista mielenterveyttä ja parantaa mielialaa
 • ehkäisee ja vähentää ahdistusta, masentuneisuutta ja surullisuutta 
 • tukee mielenterveyden haasteiden kanssa pärjäämistä arjessa
 • edistää mukautumis-, sopeutumis- ja sietokykyä eli resilienssiä 
 • lisää itsetuntemusta, itsetuntoa ja itseluottamusta
 • vähentää sosiaalista syrjäytymistä ja tukee sosiaalista osallisuutta
 • tarjoaa mahdollisuuden korjaaviin ja vahvistaviin kokemuksiin
Taide tukee hoivatyössä.

Kuva: Pixabay

Taide tukee hoivatyössä

Taideosallistumisella on todettu hoivatyössä positiivisia vaikutuksia potilaiden hyvinvoinnin lisäksi hoitoympäristön ilmapiiriin, hoidon käytänteisiin ja hoidon laatuun. Taide voi parantaa potilaslähtöistä hoitoa, ja potilaan ja henkilökunnan välistä vuorovaikutusta sekä tasapainottaa hoitosuhteen valta-asetelmaa. Lisäksi se voi kohentaa yleistä mielialaa ja hoitohenkilökunnan työhyvinvointia, jaksamista.  

Jo hoitotieteen koulutuksen osana, taiteen on havaittu edistävän vuorovaikutustaitoja, empatiataitoja, hiljaisen tiedon tunnistamista sekä ymmärrystä potilaiden moninaisista tarpeista. 

Lähde: Sitra

Tutustu TaideMieli®- konseptiimme

Siinä missä taide ottaa ihmisen kokonaisena vastaan, ja antaa tilaa tuntea, kasvaa, kipuilla ja eheytyä, osallistavan taiteen menetelmät tarjoavat luovia ratkaisuja kohdata ihminen kokonaisena myös hyvinvointityössä. TaideMieli® tuo luovia osallistavan taiteen menetelmiä helppojen harjoitusten kautta osaksi hoito- ja palvelukotien arkea ja hyvinvointityötä. Valmiit harjoitukset tuodaan helposti käytettäväksi niin, että jokainen sosiaali- ja terveysalan ammattilainen voi ottaa ne käyttöön omassa päivittäisessä työssään ilman aiempaa taidemenetelmien tuntemusta.  Harjoitukset ovat sellaisia, joihin jokainen asiakasyrityksen asiakas voi osallistua – rajoitteista riippumatta. 

TaideMieli-konseptin logo. Kultainen tausta.

LÄHTEET

Taikusydän

Sitra  

WHO:n raportti 2019. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review.  Daisy Fancourt, Saoirse Finn.

Piditkö lukemastasi? Klikkaa nappia ja jaa se ystävillesi

Ylös