Murroksen synty

 

Ihmisellä on suuri yhteyden kaipuu. Ihminen tarvitsee ympärilleen ihmisiä, jotka näkevät, kuulevat ja haluavat kuunnella. Musiikilla, tanssilla sekä yhteisellä rytmillä on valtava yhdistävä voima: taputapa vaikka käsiä yhteen vihollisesi kanssa, niin lähennytte toisianne ja luottamus alkaa rakentua.

Samalla tavalla empaattinen ja samantahtinen ihmisen arvostava kohtaaminen luo perustan avoimelle, turvalliselle ja tuloksekkaalle terapiakokemukselle.

Vuoden 2020 aikana on tapahtunut paljon, niin hyvää kuin pahaa. On käsittämättömällä tavalla lävähtänyt silmille viimeistään nyt se kuinka ihmiset tarvitsevat toisiaan.

Tarvitsemme toisiamme.

Murros on arvokas

Murros on dramaattinen

Murroksessa tarvitsemme toisiamme

On äärimmäisen tärkeää murroksen keskellä tulla nähdyksi, kuulluksi ja kannatelluksi. Ihminen tarvitsee ihmistä. Tässä maailman murroksessa on myös meitä tämä globaali kriisi ravisuttanut. Ei ollut lainkaan selvää mitä tapahtuu ja selviämmekö tästä. Emme kuitenkaan jääneet odottamaan, että kuinka pahasti tässä voi vielä käydä. Pistimme ajatukset ja ideat uusiksi, lähdimme murtamaan myös omia totuttuja ajatusmallejamme. Suurimmat rajoitukset itselläni on ollut esittävän taiteen ja terapian sulauttamisesta yhteen. En ole ajatellut, että niitä voisi yhdistää, vaikka tunne ja halu on ollut tuoda niitä lähemmäs toisiaan. Nyt on minun mieleni rajoitukset myös murtuneet. Esittävä taide ja terapiatyö saavat nyt lähentyä ja lähteä kulkemaan käsi kädessä.

On luotu Studio Murros missä on tilaa murtaa mielen ja epävarmuuden lukkoja sekä etsiä eheyttä elämään ja sen käännekohtiin. Lähdemme kehitämään uudenlaista esittävän taiteen kulttuuria jossa murramme taiteen ja terapian rajoja. 

Lämmin tunnelma kutsuu sisään. Meille ei tulla vain tanssimaan tai terapiaistuntoon, vaan ympäristö kannustaa tarttumaan yhteisöön, jossa ammattilaiset tekevät työtään välittävällä intohimolla. 

Tunnelma on lämmin.

Ihminen on lähellä. 

Yhdessä olemme enemmän. 

 

Murramme kehon ja mielen rajoja

Tanssi ja musiikki on niin tärkeä osa ihmisyyttä, että ilman sitä emme olisi ehkä säilyneet lajina hengissä. Kun ihminen tanssii, keho on arvoisessaan käytössä. Ihminen kantaa itsensä sellaisena kuin on: pienenä, suurena, vastarakastuneena, rikkinäisenä. Keho sisältää kaiken sen, mitä se on sinä päivänä – ja eletyn elämän aikana kokenut.

Taiteen ja terapian keinoin autamme ihmistä näkemään itsensä arvokkaana. Murramme epävarmuuden lukkoja sekä etsimme eheyttä elämään ja sen käännekohtiin. Työstämme mielen häiriöitä ja etsimme mielen tasapainoa muun muassa masennusta, kehon traumoja tai työuupumusta kokeneiden asiakkaidemme kanssa. Kehitämme uudenlaista esittävän taiteen kulttuuria sekä murramme taiteen ja terapian rajoja. Luomme voimakasta ja voimaa antavaa yhteisöä, joka tekee yhteistyötä useiden eri taiteenalojen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.

Työskentelemme yhteistyössä muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, sairaanhoitopiirien, lastensuojelulaitosten, palvelukeskusten, urheiluseurojen ja työyhteisöjen kanssa. Lisäksi järjestämme räätälöityjä koulutuksia ja luennoimme ympäri Suomen. 

Tanssi on meille enemmän kuin suoritus. Se on taiteenlaji, joka syntyy sisältäpäin. Ammattilaisemme tekevät vaikuttavaa työtä, joka antaa ihmisille voimaa ja uskoa omaan arvoonsa ja kykyihinsä. Merkittävä osa työtämme ovat myös luennot ja koulutukset.

Kehosi tunne on aito. 

Kohtaa kehosi. 

Olet arvokas.

Kehon tunne on voimakas ja mystinen. Se voi olla pinnalta tyyni, mutta kun jokin liikahtaa, se lähtee virtaamaan dramaattisella voimalla. Joskus tarvitaan terapian ammattilaista, jotta ihmisen kokemat vaikeat asiat ja tunteet eivät jää tyynen pinnan alle. Joskus riittää tietoinen hetki taiteelle ja itseilmaisulle.

Meillä on tilaa tuntea. Rytmi auttaa jäsentämään kaoottista maailmaa ja luo yhteyden toisiin ihmisiin. Rytmin voimalla myös muinainen lauma ihmisiä on onnistunut nostamaan itsensä tilaan, joka on auttanut selviytymään maailman murrosten yli.

Tunne on vahva.

Liikkeessä on voimaa. 

Rytmi vie elämää eteenpäin. 

 

Kuka on Murroksen takana?

Olen Aisha Korpela, yrittäjä sekä kasvatus- ja hoitoalan ammattilainen. Minulla on vahva osaaminen sosiaali- ja kulttuurialalta jonka lisäksi olen vuorovaikutuksen ja psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn asiantuntija sekä tanssin moniosaaja. Luotsaan myös Esittävän taiteen koulu Glow’ta eteenpäin yhdessä osaavan ja monipuolisen tiimini kanssa.

Vahvin osaamiseni löytyy erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa tehtävästä työstä sekä seksuaalista- ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden asiakkaiden parissa.

Kaikessa työssäni minulla on hyvin vahva traumasensitiivinen työote, jonka pyrkimys on luoda ymmärrystä sekä kunnioittavampaa ja lempeämpää kohtaamista sekä itseään, että muita kohtaan. 

 

Murros eheyttää

Pienestä tytöstä lähtien tanssi on ollut minulle keino ilmaista itseäni ja purkaa tunteita. Tanssi on ollut elämässäni aina se, johon olen voinut turvautua – silloinkin, kun kaikki muu hyvä on tuntunut katoavan ympäriltäni.

Siksi Studio Murroksen ideologian taustalla on ajatus kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, jonka keskeisiä elementtejä ovat tanssillisuus ja mielen tasapaino. Koen, että tanssi on elinvoima ja itseilmaisun keino, joka rakentuu kehon ja mielen yhteistyöstä sekä auttaa ihmisiä luomaan yhteyttä itseensä ja ympäröivään maailmaan. Erityisosaamistani on juuri ymmärrys kehon ja mielen yhteydestä, liikkeen vaikutuksista tunteiden tulkintaan ja käsittelyyn sekä voimavarojen vahvistamiseen.

Erityisen lähellä minua on lastensuojelutyö. Useiden vuosien ajan työskentelin rinnakkain tanssinopettajana ja sosiaalityön parissa. Pikkuhiljaa nämä kaksi kasvoivat yhä lähemmäs toisiaan ja lopulta palaset alkoivat loksahdella paikoilleen niin, että Murros alkoi syntyä.

En ollut uskaltanut ajatellakaan oman yrityksen perustamista, kun tilat vuonna 2019 Seinäjoen upealta Piiriltä tarjoutuivat suoraan syliini. Kun tunne tuntuu oikealta, sitä on seurattava. ”Haasta itsesi, kokeile uutta, löydä rohkeutesi.” Se on elämänohje, jonka mukaan olen aina pyrkinyt elämään – silloinkin, kun pelokkaampi osa minua on vapissut epävarmuudesta. Rohkeus on vienyt minua aina oikeaan suuntaan.

Tällä kertaa rohkea nopea päätös oli juuri sitä, mitä minun piti tehdä. Syntyi kaksi yritystä: Esittävän taiteen koulu Glow Dance sekä terapia- ja koulutuspalveluja tarjoava KehoSi Tunne Oy. Nyt, vuonna 2021, on tullut aika liittää ne yhteen ja luoda Piirille yhteisö, jossa yhdistyy kaikki se voima, joka virtaa tanssin, terapiatyön ja taiteen ytimestä.

Tervetuloa osaksi monimuotoista Studio Murrosta, jossa jokainen on arvokas omana värikkäänä itsenään. Nähdään Piirillä!

 

Aisha Korpela

Toimitusjohtaja

_______

Ihminen on lähellä.  

Tunnelma on lämmin.

Liikkeessä on voimaa. 

Rytmi vie elämää eteenpäin. 

Yhdessä olemme enemmän. 

Murramme ilmaisun rajoja

Murramme mielen muureja

Murramme taiteen rajoja

Murramme omia rajojamme

Murramme Piirin kahleita

@StudioMurros – toteutettu yhteistyössä BSTR Luovan Konttorin, Liiveri ry:n sekä ELY-keskuksen kanssa.

Piditkö lukemastasi? Klikkaa nappia ja jaa se ystävillesi

Ylös