Kulttuurihyvinvointi

Kulttuurihyvinvointi – jokaisen oikeus taiteeseen ja kulttuuriin.

 

Kulttuurihyvinvoinnin tavoitteena on lähestyä ihmistä taiteen avulla. Miksi? Sillä taide ja kulttuuri ovat merkittävä osa ihmisyyttä ja ihmisenä olemista. Taide antaa vapauden olla, näkyä ja ja tulla kuulluksi juuri sellaisena kuin on. Taiteessa jokainen on juuri oikeanlainen sellaisena kuin on. Taide tuo ihmisiä yhteen. Se luo yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Yhteisöllinen taidetoiminta tekee näkyväksi ja eläväksi. Taide luo mahdollisuuden kohdata ja nähdä toinen ihminen arvostavasti ja avoimesti. Taide luo inhimillisyyttä, sallivuutta ja tasa-arvoa. Taiteen ja kulttuurin avulla voidaan jakaa paljon syvempiä ja merkityksellisempiä asioita kuin tavan arkisessa jutustelussa – jopa vieraiden ihmisen kesken. 

 

Taide ja kulttuuritoiminta edistävät sekä luovat hyvinvointia. Taiteella ja kulttuurilla on merkittävä vaikutus hyvinvoinnin tukemisessa. Taide on hyvin monimuotoinen keino ymmärtää elämää. Se menee monesti myös järkeilyn ohi, aina piilotajunnan tasolle saakka. Siksi myös taide ja psykiatria kulkevat monissa kohdin myös käsikkäin, sillä ne toimivat samalla tiedostamattoman alueella. Tämän vuoksi myös taideterapiemenetelmillä on merkittävä vaikutus ihmisen mielenterveyden tukemiseen, oman itsen ymmärtämiseen monikerroksisesti sekä kokonaisvaltaisesti. Taidetyöskentely on itseilmaisun väline, jonka avulla vaikeimpiakin asioita pystyy nostaa esille, ilman että pitäisi osata sanoittaa niitä. Lue lisää taideterapiasta täältä. 

 

Vuoden 2015 lopulla käynnistynyt Taikusydän-yhteyspistetoiminta edistää ja tekee tunnetuksi taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia sekä kehittää monikanavaisesti eri toimijoiden yhteistyötä kulttuurihyvinvoinnin alueella. Lue lisää Taikusydämestä täältä.

 

Sosiokulttuurinen työ on voimavaralähtöistä ja hyvinvointia tukevaa

 

Sosiokulttuurisen työn tarkoituksena on innostaa yksilö osallistumaan ja saamaan henkilökohtaisia kokemuksia siitä, millaista on olla itse oman elämänsä aktiivinen toimija. Murroksella sosiokulttuurisen työn ja osallistavan toiminnan juuret ovat vankassa ammattiosaamisessa sekä monipuolisessa kokemuksessa. Meillä on kokemusta sosiokulttuurisen toiminnan soveltamisesta niin vanhustyössä kuin kehitysvammatyössä sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja lastensuojelun parissa.

Taidetta ja sosiokulttuurista toimintaa voi hyödyntää kaikilla elämänaloilla ja sen keskeisiä käsitteitä ovat yhteisöllisyys, vuorovaikutus, osallistuminen, herkistyminen, dialogi, leikkisyys, luovuus ja hyväksyntä. Sosiokulttuurisen työn tavoitteena on luoda iloa, merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä, vahvistaa yksilön identiteettiä ja toimintakykyä sekä tukea sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyttä. Yksinkertaisimmillaan sosiokulttuurinen työ tukee asiakkaiden kykyä omaan toimijuuteen. 

Sosiokulttuurinen työ on sekä kuntouttavaa että ennaltaehkäisevää, voimavaralähtöistä ja osallistavaa, yksilön hyvinvointia tukevaa toimintaa. Työote lähtee omien voimavarojen, aktiivisen osallistumisen ja kuulluksi tulemisen tukemisesta. Työskentelyssä voidaan käyttää apuna esimerkiksi sirkustaidetta, musiikkia, kuvallista ilmaisua, kirjoittamista, draamaa sekä tanssia. 

Lue lisää myös Sosiaalisesta sirkuksesta

WHO:n raportti taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista

 

Maailman terveysjärjestö WHO on tehnyt laajan tutkimuksen taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista. Se on laajin tähänastinen tutkimus. Raportin mukaan taidetoiminta voi antaa hyvin innovatiivisia ratkaisuja erilaisiin terveyden haasteisiin. Raportin voit ladata maksutta täältä. WHO:n mukaan yksi ajankohtainen terveyttä ja hyvinvointia koskeva erityinen haaste on erilaisten mielenterveyden häiriöiden nopea lisääntyminen.

Laajan kansainvälisen tutkimuksen perusteella on vahvaa näyttöä taiteen ja taiteellisen toiminnan positiivisista vaikutuksista mielen hyvinvointiin, mielenterveyteen sekä mielen sairauksista paranemiseen ja toipumiseen.

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia:

 • vähentävän rauhoittavien lääkkeiden ja kipu- ja unilääkkeiden tarvetta ja käyttöä

 • vähentävän fyysisiä ja psykologisia oireita sekä

 • edistää positiivista mielenterveyttä

 • parantaa mielialaa

 • ehkäistä tai vähentää negatiivisia tunteita, kuten ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja surullisuutta

 • tukea mielenterveyden haasteiden kanssa pärjäämistä arjessa

 • edistää mukautumis-, sopeutumis- ja sietokykyä eli resilienssiä

 • lisätä itsetuntemusta, itsetuntoa ja itseluottamusta

 • vähentää sosiaalista syrjäytymistä ja tukea sosiaalista osallistumista ja osallisuutta

 • tarjota mahdollisuuden korjaaviin ja vahvistaviin kokemuksiin

 • tarjota uudenlaisten roolien ja identiteettien omaksumiseen

 • vuorovaikutustaitoja

 • tunnetaitoja

 • empatiakykyä

 

Lähde: Sitra

Piditkö lukemastasi? Klikkaa nappia ja jaa se ystävillesi

Ylös