7.-8.3.2020
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

KOTONA KEHOSSANI-avuksi asiakastyöhön

”Varjo sinussa jää myös varjoksi asiakkaassa.”

Kehotietoisuus (ja sen puute), keho-mieli-yhteys ja mindfulness puhututtavat nykyään yhä enemmän ja enemmän. Sote-alalla työskentelevän on tärkeä tietää ja omata omakohtaista kehollista kokemusta siitä, mistä näissä ajankohtaisissa teemoissa on kyse. Pysy ajantasalla, jotta voit yhä paremmin auttaa myös asiakastasi kohtaamaan näitä haastavia teemoja. 

Kahden päivän intensiivinen kurssi sisältää laajasti tanssi-liiketerapian, musiikkiterapian sekä kuvataideterapian eri menetelmiä. Psykofyysinen näkemys, kehotietoinen työskentelyote ja erilaiset teoriat psykoterapeuttisen liiketyöskentelyn taustalla tulevat näkyviksi kokemuksellisessa työskentelyssä.

Tässä ensi kertaa Seinäjoella järjestettävässä intensiivikoulutuksessa osallistujat saavat tietoa ja keinoja tunnistaa, ymmärtää ja työskennellä oman ja asiakkaan kehon kanssa. Liikkeen ja kehollisuuden kautta voidaan oppia arvostamaan omaa kehoa ja löytää siitä uudenlaisia voimavaroja sekä oppia ilmaisemaan sellaisiakin tunteita tai asioita, joille ei löydy sanoja. Koulutus sisältää teorialuentoja, demonstraatioita ja kokemuksellista työskentelyä.

Koulutuksessa on mahdollisuus kokea kehoon kotiutumista laajasti tanssi-liiketerapian, musiikkiterapian sekä kuvataideterapian keinoin. Psykofyysinen näkemys, kehotietoinen työskentelyote ja erilaiset teoriat psykoterapeuttisen liiketyöskentelyn taustalla tulevat näkyviksi kokemuksellisessa työskentelyssä.

Kurssin musiikkiterapiaharjoitukset pohjautuvat BMMT-metodiin (The Benenzon Model of Music Therapy). BMMT on Argentiinasta kotoisin oleva musiikkiterapiakentällä kansainvälisesti tunnettu nonverbaaliin kommunikointiin perustuva musiikkipsykoterapiamalli. 

Lisätietoja metodista: http://www.benenzonacademy.com/

Tanssi-liiketerapian teoreettinen pohja on keho-mieli-yhteyden huomioimisessa. Sen eklektiivinen teoreettinen viitekehys rakentuu kiintymyssuhde- ja objektisuhdeteorioista, nykyaikaisesta traumateoriasta ja somaattisen psykologian teorioista. Keskeisiä perusteita tanssi-liiketerapeuttiseen työskentelytapaan tuovat myös voimavara- ja ratkaisukeskeiset, psykodynaamiset ja luovuuteen liittyvät teoriat. 

Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään kehotietoisuuden/keho-mieliyhteyden puutteesta kärsiviä ihmisiä. 

7.3.  la   klo 14-18

8.3. su  klo 10-16

(sis.lounastauot)

Paikkana KehoSi Tunne Oy:n tunnelmallinen studio

Törnävän Piirillä

Seuralantie 25, 60220 Seinäjoki

Verstas -rakennus (ent. T/L)

Kouluttajat: Aisha Korpela ja Henriikka Kuusisto

Henriikka Kuusisto on koulutukseltaan musiikkiterapeutti, muusikko ja tanssi-Liiketerapeuttisten menetelmien ohjaaja. Hänellä on kokemusta musiikkiterapiatyöstä Suomesta sekä Italiasta, mm. miesvankien, erityisryhmien ja psykiatrisen kuntoutuksen lasten ja nuorten parista. Lisäksi hän on ollut työssä lastensuojelu- sekä kriisi- ja perhetyön tehtävissä. Henriikka on BMMT-metodin (The Benenzon Model of Music Therapy) pioneeri Suomessa. Henriikka opiskelee Tanssi-Liiketerapeuteiksi Jyväskylän Eino Roiha-instituutissa. 

Aisha Korpela on yrittäjä sekä kasvatus- ja hoitoalan ammattilainen. Aishalla on vahva osaaminen sosiaali- ja kulttuurialalta sekä lastensuojelutyöstä, jonka lisäksi hän on 

vuorovaikutuksen ja psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn asiantuntija sekä tanssin moniosaaja. 

”Erityisosaamistani on ymmärrys kehon ja mielen yhteydestä, liikkeen vaikutuksista tunteiden tulkintaan ja käsittelyyn sekä voimavarojen vahvistamiseen.”

Aisha tekee työtään tanssi-liiketerapiamenetelmien ohjaajana ja ohessa kouluttautuu tanssi-liiketerapeutiksi (psykoterapeuttinen keho- ja liiketyöskentely) Eino Roiha Instituutissa Jyväskylässä. 

Lisätietoa tanssiliiketerapiasta löydät osoitteesta: www.tanssiterapia.net

Piditkö lukemastasi? Klikkaa nappia ja jaa se ystävillesi

Ylös