Koulutukset/luennot

Vankka asijantuntijuus työskentelyn pohjana 

Kauttamme voit tilata asiantuntijaluentoja sekä koulutuksia. Koulutukset ja luennot räätälöimme juuri teidän yrityksenne tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi. 

Koulutamme mm. traumainformoidusta työskentelystä ja johtamisesta, tunnetyöskentelystä, kehotietoisuudesta, psykoterapeuttisista kehotyöskentelytavoista, vuorovaikutustaidoista sekä asiakkaan kohtaamisesta. Voimme koota luennon myös taidelähtöisistä- ja luovista menetelmistä tai voimavara- ja ratkaisukeskeisistä menetelmistä sekä niiden käytöstä hoito- ja kasvatusalalla, sosiaalityössä kuin myös opetusalalla. 

Kasvatus- ja sosiaalialan ammattilainen sekä kehonkielen, kohtaamisen ja vuorovaikutuksen asiantuntija Aisha Korpela on innostava, helposti lähestyttävä ja aito kouluttaja. Erityisesti asiakkaat pitävät hänen inspiroivasta otteestaan, avoimuudestaan, kokemuksellisuudesta, kohtaamisen taidoista sekä huumorista vakavienkin asioiden äärellä. 

”Vastuullisuus, kohtaaminen, lämmin tunnelma sekä läsnäolo olivat vahvasti esillä koulutuksessa.”

Räätälöimme koulutuksen sisällön toiveidenne mukaisesti ja huolehdimme halutessanne myös tarjoiluista, eli teille riittää, että saavutte paikalle sovitusti. Voimme myös tulla teidän yritykselle tiloihin pitämään koulutukset. Suurin osa koulutuksista/luennoista on mahdollista toteuttaa myös etänä.

Koulutuksen aiheena voi olla esimerkiksi:

Sosiokulttuurinen innostaminen: Opitaan mihin sosiokulttuurisella innostamisella pyritään; parantamaan ihmisten elämänlaatua, motivoida toimintaan, vahvistamaan identiteettiä ja oppia vuorovaikutussuhteeseen asettumista. Sosiokulttuurinen innostaminen on elämän tuomista sinne, missä sitä ei ole. Se pitää sisällään innostamisen kaikki kolme elementtiä; pedagogisen, sosiaalisen ja kulttuurisen.

Psykoterapeuttiset kehotyöskentelytavat: Ymmärrystä ja työkaluja psykoterapeuttisista kehotyöskentelytavoista omaan asiakastyöhön.

Luovat taidemenetelmät asiakastyössä: Miten ottaa käyttöön omassa työssään luovia taidemenetelmiä osana kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista asiakastyössä. 

Tiimityötaidot: Miten tunnistaa ja hyödyntää ihmisten erilaisuus ja monimuotoisuus, kuinka annetaan rakentavaa palautetta, löydetään yhteiset toimintatavat ja tavoitteet.

Tunneilmapiiri ja vuorovaikutustaidot: Miten rakentaa kannustamisen, onnistumisen ja menestymisen ilmapiiri ja kulttuuri. Kuinka jokainen pystyy oman hyvinvoinnin ymmärtämisen kautta ylläpitämään sitä omassa arjessa ja oman hyvinvoinnin kautta tuoda sitä myös työyhteisöön.

Mitä teidän työyhteisönne tarvitsee?

Haluaisitko sinä tai työyhteisösi tietää enemmän siitä, mitä on tanssi-liiketerapia? Mitä tarkoittaa psykoterapeuttinen keho- ja liiketyöskentely? Mitä kehollisuus esimerkiksi hoito- tai kasvatustyössä tarkoittaa? Mitä tarkoittaa traumainformoitu johtaminen? Miten rakentaa kannustamisen, onnistumisen ja menestymisen ilmapiiri ja kulttuuri työyhteisössä? Mitä on sosiokulttuurinen innostaminen?

Ota yhteyttä, mielellämme kerromme lisää sekä yhdessä suunnittelemme teidän tarpeitanne vastaavan koulutuskokonaisuuden.

Jätä yhteystietosi. Keskustellaan työyhteisönne yksilöllisistä tarpeista.

    Ylös